Genkai & Marine Area

Genkai & Marine Area

Name Place
Kashibaru Wetland Karatsu Nanayama
Kannon-No-Taki Falls Karatsu Nanayama
Mt. Kagamiyama Karatsu
Niji-No-Matsubara Karatsu
Nanatsugama Caves Karatsu
Kirigo Tree Peony Hizen Karatsu
Underwater Observation Ship "Zeela" Karatsu Yobuko
Shoro Manju Buns Karatsu
Calamari (served alive) Karatsu Yobuko
Zaru Tofu (Tofu in bamboo basket) Karatsu
  • Hi-res4K SAGA
  • SAGA TRAVEL CALL CENTER
  • Kyushu Expressway Pass
  • KYUSHU-SAGA International AIRPORT
  • Saga Trip Genius YouTube Channel
  • Saga Tourism Brochure