Genkai & Marine Area

Genkai & Marine Area

Name Place
Narukami Hot Springs "Nananoyu" Karatsu Nanayama
Kankyo Geijutsu no Mori Forest Karatsu Kyuragi
Ouchi Onsen Tentoku-No-Yu Karatsu Ouchi
Genkai Energy Park Genkai
Yobuko Otsunahiki (Tug of War) Karatsu Yobuko
Yobuko Ohashi Bridge Karatsu Yobuko
Roadside Station "Momoyama Tenkaichi" Chinzei Karatsu
Sago Palm in Koutakuji Temple Chinzei Karatsu
Tearoom "Kaigetsu" Chinzei Karatsu
Botan to Midori no Oka Park Hizen Karatsu
  • Hi-res4K SAGA
  • Doganshitato? SAGA TRAVEL SUPPORT
  • SAGA TRAVEL CALL CENTER
  • Kyushu Expressway Pass
  • KYUSHU-SAGA International AIRPORT
  • Saga Trip Genius YouTube Channel
  • Saga Tourism Brochure
  • ODYSSEY JAPAN